Tandem Su Yumuşatma Sistemleri

Tandem Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma prosedürü iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sahibi olan suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi amacıyla gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken amacıyladeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı tespit edilen Na+ iyonları ile yer değikliği yapar.

Tandem Su Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem geride bıraktığımız su miktarına göre volümetrik olarak denetim edilebilmektedir. TANDEM sistemde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon dönemine girer ve hazır duruma gelince süreçteki ünitenin doymasını ve süreci kendisine devretmesini bekler. Bu sayede insan mü da duruma sine gereksinim duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri amacıyla süreç durmadan günün 24 saati sürekli olarak yumuşatılmış su üretilmiş olur.

Belirli miktarda sert su reçine yatağından atlattıktan sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu halde sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının yine sudan tutulabilmesi amacıyla reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak yine sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ise ‘rejenerasyon’ adı verilmektedir. Rejenerasyon prosedürü, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, süratli durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması neticesi reçine ile kalsiyum (Ca2+) ve Magnezyum (Mg2+) iyonlarını bırakır iken, sodyum (Na+) iyonlarını yine kendisine bağlar ve servis pozisyonuna hazır duruma gelir.

Aqualine Tandem Su Yumuşatma ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı amacıyla yerleştirilecek olan reçine miktarı ise ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Hem de rejenerasyon prosedürü, vakit denetimli, debi denetimli ya da sertlik analizörü ile çıkış suyu sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir